Veiling
Op beide dagen vindt, onder de bezielende leiding van veilingmeester Cees Eikelenboom, een unieke veiling plaats van klassieke motoren en bromfietsen in de authentieke veilingzaal van de voormalige bloemenveiling. Uiteraard worden beide veilingsessies op de bekende deskundige wijze aan elkaar gepraat door onze eigen draadloze speaker, Rinus van Itterzon.

Cees Eikelenboom en Rinus van Itterzon in de veilingzaal.

Cees Eikelenboom en Rinus van Itterzon in de veilingzaal.

Verkoper
Verkopers kunnen motoren en/of bromfietsen ter veiling aanbieden door middel van het Inschrijfformulier Verkopers. Aanbiedingen kunnen worden gedaan tot uiterlijk woensdag 9 maart 12.00 uur. Het ingevulde formulier, voorzien van een kopie van een identiteitsbewijs en fotomateriaal van het aangebodene, kan worden gemaild naar info@hibra-aalsmeer.nl Na ontvangst en acceptatie ontvangt de verkoper een bevestiging. Aanbiedingen zonder complete registratiegegevens worden niet ter veiling geaccepteerd.

De voor de veiling geaccepteerde motoren en bromfietsen kunnen op zaterdag 12 maart vanaf 09.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur worden binnengebracht bij The Beach. De verkoper dient zorg te dragen voor de naleving van het Reglement met betrekking tot olieopvang, brandstofpeil, accu’s etc.

Niet verkochte objecten kunnen op zondag 13 maart vanaf 18.00 uur worden afgehaald in The Beach.

Koper
Kopers zijn beide dagen van harte welkom en dienen zich vooraf te registreren door middel van het Inschrijfformulier Kopers. Het ingevulde formulier, voorzien van een kopie van een identiteitsbewijs, kan tot zaterdag 12 maart 13.00 uur worden gemaild naar info@hibra-aalsmeer.nl of worden afgegeven bij de veilingzaal tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de veiling. Na ontvangst en acceptatie ontvangt de koper een kopersnummer waarmee kan worden geboden tijdens de veiling(en). Alle ter veiling geaccepteerde motoren en bromfietsen zijn op beide dagen vanaf de openingstijd te bezichtigen.

Overdracht van de motor of bromfiets
De overdracht van de verkochte motoren en bromfietsen vindt plaats op maandag 14 maart van 12.00 tot 17.00 uur in The Beach.

Let op! Levering vindt uitsluitend plaats tegen contante betaling van de koopsom te verhogen met 5% veilingkosten.

De verkoper dient er voor zorg te dragen dat hij, of een gemachtigde namens hem, maandag 12 maart aanwezig is voor de afrekening van het verkochte, de levering en voor zover aanwezig, de overdracht van kenteken en vrijwaringsbewijs.

Veilingkosten
De veilingkosten bedragen 5% van de koopsom, zowel voor de koper als voor de verkoper.

Voorbeeld: bij een koopsom van € 1.000,- betaalt de koper € 1.050,- en ontvangt de verkoper €  950,- . De opbrengsten van de veiling worden door Stichting HiBRA bestemd voor de organisatie van de ‘3 Uur van Aalsmeer’ en de demoraces in september 2016.