De 3 uurs pitsstraat voldeed afgelopen jaar perfect, wederzijds kon er worden
gestopt door de teams en achter de hekken kon het publiek volop genieten van alle
hektiek.
Dit jaar is er wel een kleine wijziging voor de 3 uur teams die willen overnachten,
dat kan niet meer op het terrein van het minicircuit (Horticoop / Welkoop terrein)
maar wel in het grote rennerskwartier, daar is voldoende plaats met toiletten en
stroomvoorzieningen. Overigens is er bij de pitsstraat ook een stroomvoorziening en
op advies van rijders dit jaar ook een toiletwagen.
Het rennerskwartier wordt zaterdag 19 september vanaf 17:00 tot 23:30 afgesloten ! Hou hier rekening mee !